MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY "BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA"

29 NEMZETKÖZI FOLKLORFESZTIVÁL
BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK

mapa 29