32 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
"BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

logo mkdnis

polska ukraina rumunia wegry
PL UA RO HU

BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA 1990-2019
Bukowińskie Spotkania ponad granicami
Udział zespołów z Polski we wszystkich edycjach festiwalu

БУКОВИНСЬКІ ЗУСТРІЧІ 1990-2019
Буковинські зустрічі понад кордонами
Участь колективів з України у всіх виданнях фестивалю

ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE 1990-2019
Întâlniri Bucovinene dincolo de granițe
Participarea ansamblurilor din România la toate edițiile festivalului

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK 1990-2019
Bukovinai Találkozások - határokon innen és túl
MAGYAR együttesek részvétele a fesztivál összes rendezvényén

mapa 32
plakat 32
program jastrowie pila
program dzierzoniow luban