32 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY
"BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA"

polska ukraina rumunia wegry
PL UA RO HU

Bukowińskie Spotkania 1990-2019. Udział zespołów z Polski we wszystkich edycjach festiwalu

Буковинські зустрічі 1990-2019. Участь колективів з України у всіх виданнях фестивалю

mapa 32