BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK 1990-2019

 

BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK - HATÁROKON INNEN ÉS TÚL

A soknemzetiségű történelmi tájat, mely a Kárpátok és a Dnyeszter között fekszik, gyakran "Kelet-Svájcának" vagy "Európa miniatűrben" is nevezik. Élet a különböző nemzetiségű és vallású emberek között, e mellett a kölcsönös megértés és a szomszédok értékeinek tisztelete – ez a valódi toleranciája és az interkulturális kommunikáció iskolája. Bukovina a kultúrák együttélésének, a különböző hagyományok és nyelvek együttműködésének és kölcsönhatásának tere. A kultúrák átfedésének hosszú távú folyamatai jelentős hatást gyakoroltak a "Bukovinai Ember" tudatának alakulására, arra az emberre, aki a homo bucovinensis nevet viseli.

Ma, a globalizáció és az integrációs folyamatok idején, egyre fontosabbá válik a konkrét helyekhez, emberekhez, értékekhez és jelenésekhez való kötődés, amelyek egy kis szülőhazát alkotnak. Feltűnően jól látható "Bukovina Szelleme" a "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál rendezvénye idején. Ezek a találkozások, a nyelvi és kulturális különbségek ellenére egy nagy bukovinai családba kapcsolják össze a résztvevőket. A "Bukovinai Találkozások" toleranciát ébreszt más kultúrák hatására, nyitottságra, megértésre ösztönzi és ezzel serkenti egymás megismerését. E rendezvény szervezői Kowalski Zbigniew fesztivál igazgató vezetésével kívánják újrateremteni az egykori soknemzetiségű Bukovina felejthetetlen hangulatát és kulturális múltját.

A bukovinai fesztiválok megszervezésének ötlete 1986-ban született meg. Ebben az évben megalakult a lengyelországi Jastrowieben a Bukovinából kitelepített lengyel csacái gorálok alkotta "Jastrowiacy" hagyományőrző táncegyüttes. Az első fesztivált 1990-ben rendezték meg. Az akkori fesztivál résztvevői a bukovinai származású hét lengyelországi együttes és kettő bukovinai: egy lengyel a romániai Pojana Mikuli faluból és egy ukrán Csernovicból. A következő években, azaz 1991-től 1998-ig a résztvevők köre folyamatosan bővült. Ennek köszönhetően a fesztivál a történelmi Bukovina valaha együtt élt etnikai csoportok népi kultúrájának bemutatása és éves megünneplésének nemzetközi színterévé vált. A "Bukovinai Találkozások" nemzetközi folklórfesztivált 1990-től 1998-ig Lengyelországban rendezték meg (Jastrowie, Piła). Az észak- és dél-Bukovinában élő lengyelekkel, valamint a lengyelországi bukovinai csoportokkal való többoldalú kapcsolatoknak köszönhetően megszületett a bukovinai folklórt képviselő nemzeti és etnikai csoportok találkozójának ötlete.

A fesztivál évről évre egyre nagyobb lendületet kapott. 1993-ban tizenhárom együttes vett részt: hat Lengyelországból, kettő Romániából (az egyik a dél-bukovinai lengyelek csoportja) és öt együttes Ukrajnából, amelyek közül egy a lengyel- és egy a zsidó közösséget képviselte. Ebben az évben újoncként egy németországi zenekar is bemutatkozott a fesztiválon. Egy évvel később már tizenhat bukovinai folklórt képviselő csoport színpadi műsorral kedveskedett a fesztivál közönségének: két lengyel együttes Romániából, három Ukrajnából (köztük egy lengyel és egy zsidó), kettő Németországból és hét Lengyelországból. Még a 1995-ben folytatódott a német részvétel hagyománya a fesztiválon, de sajnos később egy kicsit elhalványult. 1996-ban a fesztivál soknemzetiségű színterének új részeseivé váltak a Szlovákiából érkező zenekarok. Ebben az évben megrendezett fesztiválon szerepelt még egy lengyel zenekar Romániából, hat Ukrajnából (két lengyel és egy zsidó) és kilenc zenekar Lengyelországból. Egy évvel később 1997-ben hét európai ország huszonkét együttese mutatta be a bukovinai folklórt: három román (ebből kettő a romániai lengyel közösség képviselői által létrehozott), hat ukrán (köztük két lengyel), szlovák, magyar, német, Szlovéniából egy lengyel együttes. valamint kilenc lengyelországi csoport. 1998-ban a fesztivál nagy családjához két romániai ortodox-óhitű együttes csatlakozott. Nemcsak a saját folklórjuk tudását megmutatni szándékozó zenekarok és művészek száma nőtt, de bővült azoknak a városoknak és országoknak a köre, akik ezt a színes bukovinai folklór ünnepet kívánják megszervezni.

1999-óta a "Bukovinai Találkozásokat" a romániai Câmpulung Moldovenescben és az ukrajnai Csernovicban is megrendezik. 2000-ben a bukovinai ünnep megszervezésébe a bonyhádi bukovinai székelyek is bekapcsolódtak. Évről évre egyre több a bukovinai nemzetséget és etnikai kisebbséget képviselő folklóregyüttes vett részt a fesztiválon. 2003-ban hat országban rendezték meg a bukovinai fesztivált: Lengyelországban, Romániában, Magyarországon, Ukrajnában, Németországban és Szlovákiában. 2008-tól 2014-ig a fesztivál ötödik helyszíne a szlovákiai Turčianske Teplice volt, 2014-től 2016-ig pedig a Moldovai Köztársaságban, Kisinyovban rendezték meg a "Bukovinai Találkozásokat". 2015-ben sikeresen felavatták a "Bukovinai Találkozásokat" Dzierżoniówban, 2017 augusztusában a "Bukovinai Találkozások" megszervezésébe Lubań város is csatlakozott. Lubań 2018 óta a negyedik lengyel város, amely ezt a nemzetközi folklórfesztivált szervezi Lengyelországban. A "Bukovinai Találkozások" XXX. Nemzetközi Folklórfesztivál eseményei Lengyelországban (Jastrowie, Piła, Lubań, Dzierżoniów), Romániában, Magyarországon és Ukrajnában zajlottak.

A "Bukovinai Találkozások" összes rendezvényein több mint 500 bukovinai származású csoport vett részt, 2891 alkalommal léptek színpadra: román együttesek 1047, ukrán- 716, lengyel- 485, magyar- 474, szlovák- 69, moldovai- 64, szerb-19, német- 8, bosnyák-hercegovinai- 4, észak-amerikai- 2, cseh- 2, szlovén- 1.
1990-től 2019-ig a "Bukovinai Találkozások" fesztivált 111 alkalommal rendezték meg 7 országban: Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, Magyarországon, Szlovákiában, Moldovában és Németországban. A fesztivál összes arénáiban 57 068 művész mutatkozott be, köztük: Lengyelországból 10262, Ukrajnából 13792, Romániából 21727, Magyarországról 8318, Szlovákiából 1186, Németországból 144, Moldovából 1113, az USA-ból 5, Szerbiából 424, Szlovéniából 6, Bosznia-Hercegovinából 46, Csehországból 45 fő.

A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál nem verseny. A fesztiválon részt vevő művészeti csoportok sok mindenben különböznek egymástól, különböző kulturális "tereket" képviselnek. Ez a sokféleség több tényezőben is megnyilvánul:

  1. Nemzetiség és etnikai származás.
  2. Lakóhely szerinti ország.
  3. Származás és kapcsolat Bukovinával.
  4. Vallás.
  5. A résztvevők életkora.
  6. Lakóhely.
  7. Előadott műsor.
  8. Szakmai gyakorlat.
  9. A kivitelezés professzionalizmusának mértéke.
  10. Csoport létszáma.

A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál egy színes ünnepség, amelynek kibontakozása és céljai az 1990-es évek elején alakultak ki és ezeket minden megrendezett fesztivál alkalmával módszeresen bővítették és tökéletesítették. Ez a határokon átívelő nemzetközi színes fesztivál elsősorban a nemzeti értékek és identitás megszilárdítását, népszerűsítését és védelmét szolgálja. Erősíti a hagyományokat és az emberek közötti köteléket. A fesztivál a folklór és a kultúrák közötti párbeszédet szorgalmazó, egymás iránti tiszteletet kifejező, valamint a nyelvi és kulturális örökség nagyra becsülését hirdető emberek ünnepe.

Harminckét év telt el az első "Bukovinai Találkozások" megrendezése óta. Kowalski Zbigniew és a vele együtt működő csapat lelkesedésének köszönhetően a "Bukovinai Találkozások" fesztivál nemzetközi státuszt kapott és bukovinaiak által lakott hét országban került megrendezésére. Lengyel Jastrowie és Piła (néhány éve Dzierżoniów és Lubań is), román Câmpulung Moldovenesc, magyar Bonyhád, szlovák Turčianske Teplice és Skalité, ukrán Csernovic, német München és Augsburg, moldvai Kisinyov vendégszeretően fogadta a fesztivál résztvevőit, megcsodálva a "mások" és egyben közel álló nemzetek kultúráját, akikkel a harmonikus együttélés hagyománya köti össze az őseik földjén.

A "Bukovinai Találkozások" több mint harminc éves története és nemzetközi helyszíneken történő működése a "Megállapodás" aláírásával kezdődik. A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál megvalósításáról szóló megállapodás egy olyan dokumentum, amelyet 1999 óta évente írnak alá lengyelországi és külföldi partnerek. Meghatározza a fesztivál képletét, koncepcióját, céljait, feladatait, részvételi feltételeit, a szervezők jogait és kötelezettségeit, egyértelműen meghatározza a rendezvény helyszíneit és időpontjait Európa különböző országaiban az év folyamán.

A fesztivál főszervezője a Piłai Regionális Kulturális Központ – Izgalmak Gyára, melynek feladatai közé tartozik a teljes vállalkozás irányítása és érdemi felügyelete. Kapcsolatot tart a külföldi partnerekkel, koordinálja és támogatja tevékenységüket a fesztivál megvalósulásának érdekében (1999 óta). Koordinálja a nemzetközi egyezmény aláírásának munkáját is, melynek köszönhetően a "Bukovinai Találkozások" megtartható. A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál, függetlenül attól, hogy melyik országban rendezik, közös forgatókönyv alapján zajlik, amely szimbolikus összetartozást teremt ebben a nemzetközi vállalkozásban. A fesztivál minden részéhez tartozó összes anyagot: megállapodást, programtervet és szabályzatot, meghívókat, katalógust, plakátot a Piłai Regionális Kulturális Központ – Izgalmak Gyára szerkeszti, készíti el és nyomtatja ki. A Fesztivál fő kiadványa a fesztivál katalógusa, amely a "Bukovinai Találkozások" valamennyi résztvevőjét bemutatja.

Ennek a 30 éve indult nagyszerű, színes nemzetközi fesztiválnak előkészítése és lebonyolítása során a Piłai Regionális Kulturális Központ szervezési centruma lett. Ma Kelet-Európában a multikulturalizmus egyik legfontosabb terjesztője. Népszerűsiti az interkulturális párbeszédet, mint az egymás megismerésének módját, a konfliktusok kialakulásának és megelőzésének stratégiáját, különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek körében. A Piłai Regionális Kulturális Központ – Izgalmak Gyára immár 30 éve összegyűjti és dokumentálja valamennyi itthon és külföldön megrendezett és lezajlott színpadi előadások anyagát. Ez a dokumentáció fényképeket, filmeket és bibliográfiát tartalmaz. A fesztivál felismerhető eseménnyé vált, amely sok újságírót vonz. Anyagaik: hírek, információk, riportok, interjúk, ismertetők, amelyek nemcsak a projekt méretét, művészi jelentőségét, hanem egyedi jellegét is kiemelik. Sokan a fesztivált egy európai kulturális esemény és partnerségi együttműködés modelljeként jelölik meg. Minden médiainformációt – 1990 óta – a Pilai Regionális Kulturális Központ dokumentál, amely több mint 3500 médiainformációt gyűjtött össze Lengyelországból, Romániából, Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából, Moldovából, Szerbiából és Németországból. Példaként: 2019-ben a fesztivált szervező országokban 266 médiainformációt gyűjtöttek össze.

A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál hozzájárul a határon átnyúló együttműködés kialakításához és erősítéséhez. A fesztiválnak köszönhetően rendszeresen zajlanak regionális és nemzetközi szinten közösen kidolgozott tevékenységek a bukovinai folklór védelmében és a fesztivál gondolatának népszerűsítésében. Ebben a partnerek lengyelországi, ukrajnai, romániai és magyarországi kulturális intézmények és önkormányzatok. A sikeres fesztiválprojektek eredményeként több város kötött partnerségi megállapodást; együttműködésük a mai napig fejlődik, túlmutat a bukovinai fesztivál szféráján.

A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál minden évben új oktatási, ismertető és kulturális elemekkel gyarapodik, ezek közt néhány: "Közös utca, Bukovina ízei, Esküvői szertartások, Szent Iván éjszakája, Bukovinai konyha, Mézfesztivál, Aratás ünnepe, Bukovinai bálok, Csernovici városi kultúra, Népművészek kiállításai, Őszi Fesztivál". A "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál egyben a tudomány fejlődésének és a tudás népszerűsítésének tere. Valójában a kezdetektől fogva kapcsolódik hozzá nemzetközi tudományos konferenciák sorozata és több éve a Bukovinai Tudományos Fesztivál is.

A "Bukovinai Találkozások" egy olyan esemény, amely többdimenziós hatással van a társadalmi beilleszkedésre, segíti a szomszédos nemzet kultúrájának megismerését és megértését, egyben az együttműködési platform funkcióját tölti be a különböző társadalmi-kulturális világok képviselői között, valamint példának tekinthető a kultúra és a tudomány világa együttélésére. Nemcsak a bukovinai közösségre fejti ki hatását, hanem egyben elmélkedésre és saját kutatásokra ösztönöznek. Ez egy ajánlat mindenki számára, függetlenül származásától, korától, lakóhelyétől stb. A fesztivál egy kifinomult térré válik, ahol a társadalmi távolság lerövidül és az emberek "közelebb kerülnek egymáshoz". A kulturális, tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeknek köszönhetően az ötletgazdáknak és a szervezőknek sikerült egy olyan nemzetközi rendezvényt létrehozni, amely a kultúrát, a tudományt és az oktatást összekapcsolja. Rendkívül fontos értéke a társadalom pozitív megítélése. Ennek köszönhetően elmondható, hogy a "Bukovinai Találkozások" többdimenziós módon szélesíti a résztvevők látókörét, hozzájárul a határok és akadályok átlépéséhez, valamint valódi barátságok kötéséhez.

Az európai Covid-19 járvány miatt, a XXXI. "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál megnyitójára 2020. június 24-én került sor online kommunikációs felület segítségével. Valamennyi népcsoport népviseletbe öltözve a színpadi fellépésre készen megjelent a saját helyéről. A jastrowie-i "Jastrowiacy" együttes a "Buki, moje buki (Bükkök, az én bükkjeim)" a bukovinai lengyelek himnuszát énekelte. Kowalski Zbigniew, Európa legnagyobb fesztiváljának igazgatója a következőket mondta: "Kedves Bukovinaiak! Nem ez az egyetlen meglepetés, ami nektek készült. A mai napon a https://bukowina.rck.pila.pl/ honlapunkon részletes fotóinformációk jelentek meg lengyel egyesületekről. Figyellek benneteket, és látom, hányan vagyunk együtt az internetes online kapcsolatnak köszönhetően. Együtt látjuk, mekkora a Bukovinai Család és tudom, hogy minden bukovinai várja a fesztivál napjait. Határok fölött, megosztottságon és akadályokon túl, szimbolikusan abban a reményben kezdjük előadásainkat, hogy az év végére együtt énekelhetünk. Nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Önöket ebben a szimbolikus pillanatban".

Krasowska Helena,
Pokrzyńska Magdalena

Fordítás – Osipowicz Stanisław