ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE 1990-2019

 

ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE DINCOLO DE GRANIȚE

Regiune istorică multietnică așezată între Carpați și sectorul de mijloc al Nistrului este adesea descrisă ca fiind "Elveția Estului" sau "Europa în miniatură". Viața printre oamenii de diferite naționalități și religii este o adevărată școală de înțelegere reciprocă și respect față de valorile vecinilor – școală de toleranță, comunicare interculturală. Bucovina este spațiul coexistenței culturilor, colaborării și întrepătrunderii diferitelor tradiții și limbi. Procesele de lungă durată de suprapunere culturală au avut un impact semnificativ asupra conștiinței "omului din Bucovina", așa-numitul homo bucovinensis.

Astăzi, în timpul globalizării și al proceselor de integrare, o însemnătate din ce în ce mai mare o are apartenența la un loc concret, la oameni, valori și sensuri care compun o mică patrie. "Sufletul Bucovinei" este pus în evidență mai ales în timpul Festivalului Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene". Acesta reprezintă întâlniri fără frontiere. În pofida diferențelor lingvistice și culturale, participanții acestuia se integrează într-o singură familie bucovineană. "Întâlniri Bucovinene" inoculează toleranța, învață înțelegerea și deschiderea față de influența altor culturi, și trezesc interesul pentru cunoștere reciprocă. Organizatorii acestui eveniment, în frunte cu directorul festivalului Zbigniew Kowalski doresc să deschidă climatul și situația culturală a vechii Bucovine multietnice.

Ideea organizării festivalurilor bucovinene a apărut în anul 1986 când la Jastrowie a fost înființat Ansamblul de datini al muntenilor din Czadca "Jastrowiacy" de către repatriații polonezi din Bucovina. Primul festival a avut loc în anul 1990. Participanții au fost ansambluri din Polonia cu origini bucovinene (șapte) și două ansambluri din Bucovina: ansamblul polonez din Poiana Micului, România, și ansamblul ucrainean din Cernăuți. În anii următori, cum ar fi 1991-1998 – datorită creșterii sistematice a participanților, festivalul a devenit o arenă internațională de prezentare a culturii populare a tuturor grupurilor etnice din Bucovina istorică, precum și sărbătoarea lor anuală. Între anii 1990-1998 Festivalul internațional de folclor "Întâlniri Bucovinene" se desfășura în Polonia (Jastrowie, Piła). Ca urmare a contactelor multilaterale cu polonezii din nordul și sudul Bucovinei și cu alte grupuri bucovinene din Polonia s-a născut ideea unor întâlniri ale tuturor grupurilor naționale și etnice reprezentând folclorul bucovinean.

Cu fiecare an festivalul lua amploare. În anul 1993 la festival luau parte treisprece ansambluri: șase din Polonia, două din România (unul dintre ele era constituit dintr-o grupă a reprezentanților polonezilor din Bucovina de sud) și cinci ansambluri din Ucraina din care unul reprezenta comunitatea poloneză și unul pe cea evreiască. În anul 1993 pentru prima dată a participat la festival un ansamblu din Germania. Un an mai târziu se prezentau publicului deja șaisprezece ansambluri folclorice: două ansambluri ale polonezilor din România, trei din Ucraina (dintre care unul polonez și unul evreiesc), două din Germania și șapte din Polonia. Tradiția participării la festival a ansamblurilor din Germania a fost continuată până în anul 1995, dar din păcate puțin după aceea a dispărut. În schimb în anul 1996 în peisajul multietnic al festivalului s-au înscris și ansambluri din Slovacia unde, de asemenea, locuiește o comunitate poloneză. În plus, la festival au mai luat parte: un ansamblu polonez din România, șase din Ucraina (două poloneze și unul evreiesc), precum și nouă ansambluri din Polonia. În anul 1997 folclorul bucovinean era prezentat de douăzeci și două de ansambluri din șapte țări europene: trei românești (dintre care două înființate de reprezentanții comunității poloneze), șase ucrainene (dintre care două poloneze), unul slovac, unul maghiar, unul german și un ansamblu polonez din Slovenia, precum și nouă ansambluri poloneze. În 1998 la marea familie a festivalului s-au alăturat două ansambluri ale rușilor lipoveni din România. A crescut nu doar numărul ansamblurilor ci și al artiștilor care doreau să arate priceperea propriului folclor, dar s-a extins și rețeaua de orașe și țări care doreau să organizeze festivalul plin de culoare al folclorului bucovinean.

Din anul 1999 "Întâlniri Bucovinene" au loc și în Câmpulung Moldovenesc, în România, și în Cernăuți, în Ucraina. Din anul 2000 la organizarea sărbătorii bucovinene s-au alăturat și secuii din Bonyhád. Cu fiecare an la festival au participat din ce în ce mai multe ansambluri folclorice reprezentând toate minoritățile naționale și etnice din Bucovina. În anul 2003 festivalul bucovinean a fost realizat în șase țări: Polonia, România, Ungaria, Ucraina, Germania și Slovacia. Între anii 2008-2014 cea de-a cincea arenă a festivalului a fost localitatea Turčianske Teplice din Slovacia, iar între anii 2014-2016 "Întâlniri Bucovinene" au avut loc la Chișinău în Republica Moldova. În anul 2015 "Întâlniri Bucovinene" a fost inaugurat cu succes în Dzierżoniów, iar în august 2017 a început realizarea festivalului în Lubań, care din anul 2018 este al patrulea oraș care organizează acest eveniment în Polonia. Evenimentele din cadrul celei de-a XXX-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" au avut loc în Polonia (Jastrowie, Piła, Lubań, Dzierżoniów), în România, Ungaria și Ucraina.

La toate edițiile festivalului "Întâlniri Bucovinene" au participat peste 500 de ansambluri cu origini bucovinene, prezentând 2891 de programe: ansamblurile din România – 1047, din Ucraina – 716, din Polonia – 485, din Ungaria – 474, din Slovacia – 69, din Republica Moldova – 64, din Serbia – 19, din Germania – 8, din Bosnia și Herțegovina – 4, din SUA – 2, din Cehia – 2, din Slovenia – 1.

Între anii 1990-2019 au avut loc 111 ediții ale "Întâlnirilor Bucovinene" în 7 țări: Polonia, România, Ucraina, Ungaria, Slovacia, Republica Moldova și Germania. Pe arenele festivalului s-au prezentat 57 068 de artiști, din care: 10262 din Polonia, 13792 din Ucraina, 21727 din România, 8318 din Ungaria, 1186 din Slovacia, 144 din Germania, 1113 din Republica Moldova, 5 din SUA, 424 din Serbia, 6 din Slovenia, 46 din Bosnia și Herțegovina, 45 din Cehia.

Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" nu este un concurs. Grupele artistice care iau parte la festival sunt diferite din multe puncte de vedere, prezentând diferite "spații" culturale. Diferențele vin din varii aspecte:

  1. Naționalitatea și originea etnică.
  2. Țara de domiciliu.
  3. Originea și legăturile cu Bucovina.
  4. Confesiunea religioasă.
  5. Vârsta participanților.
  6. Locul de domiciliu.
  7. Repertoriul interpretat.
  8. Stagiu.
  9. Gradul de profesionalism al interpretării.
  10. Numărul membrilor unei grupe.

Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" este o sărbătoare colorată a cărui formulă și țeluri s-au format la începutul anilor ʼ90 ai sec. XX și au fost sistematic extinse și perfecționate în timpul fiecărui festival realizat. Această sărbătoare internațională, transfrontalieră reprezintă înainte de toate popularizarea și ocrotirea valorilor care au influență asupra păstrării identității naționale, întărirea tradiției și a legăturilor dintre oameni. Festivalul este o sărbătoare a folclorului și a oamenilor care propagă dialogul intercultural, respectul față de alte persoane, patrimoniul cultural și limba.

De la primele "Întâlniri Bucovinene" au trecut treizeci și doi de ani. Datorită entuziasmului lui Zbigniew Kowalski "Întâlniri Bucovinene" au câștigat un rang internațional, au avut loc în șapte țări în care locuiesc bucovineni. Jastrowie și Piła din Polonia (de câțiva ani și în Dzierżoniów și Lubań), Câmpulung Moldovenesc din România, Bonyhád din Ungaria, Turčianske Teplice și Skalité din Slovacia, Cernăuți din Ucraina, Munich, Ausburg din Germania, Chișinău din Republica Moldova au găzduit cu ospitalitate participanții la festival, admirând cultura "altora", dar în aceeași măsură a națiunilor apropiate pe care le unește tradiția conviețuirii armonioase pe pământul înaintașilor.

Istoria de peste treizeci de ani a "Întâlnirilor Bucovinene" și funcționarea acestuia pe arena internațională a început cu semnarea Acordului privind realizarea Festivalului Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene", document care din 1999 este semnat anual de către partenerii din Polonia și din străinătate. Acesta desemnează formula și concepția festivalului, scopurile acestuia, îndatoririle, condițiile de participare, drepturile și obligațiile organizatorilor, stabilește clar locurile și datele de desfășurare a evenimentului în diferite țări europene, în timpul anului.

Centrul Regional de Cultură – Fabrica Emoțiilor este principalul organizator al festivalului în ale cărui îndatoriri intră exercitarea și supravegherea întregului eveniment, coordonarea și sprijinirea acțiunilor partenerilor din străinătate care răspund de realizarea festivalului în țările lor (din anul 1999). De asemenea, coordonează lucrările pentru semnarea acordului internațional datorită căruia "Întâlniri Bucovinene" se pot organiza. Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene", indiferent de țara în care se desfășoară are un design grafic comun care creează o continuitate simbolică a evenimentului internațional. Toate materialele pentru toate părțile festivalului: acordul, regulamentul și programul stabilit, invitațiile, catalogul, afișul sunt redactate, pregătite și editate de Centrul Regional de Cultură – Fabrica Emoțiilor din Piła. Catalogul festivalului este principala publicație a festivalului care îi prezintă pe toți participanții la "Întâlniri Bucovinene".

În timpul celor 30 de ani de pregătire și realizare a acestei mari sărbători internaționale, colorate, Centrul Regional de Cultură a devenit centrul organizatoric al festivalului. Astăzi este unul dintre cele mai mari centre care promovează multiculturalitatea Europei de Est, dialogul intercultural ca modalitate de a ne cunoaște, dezvoltarea și prevenirea conflictelor mai ales a celor din rândul minorităților naționale și etnice. Centrul Regional de Cultură – Fabrica Emoțiilor din Piła adună și documentează toate prezentările scenice care au avut loc pe parcursul celor 30 de ani în toate țările. Documentația este formată din fotografii, filme și bibliografie. Festivalul a devenit un eveniment cunoscut care stârnește interesul a numeroși jurnaliști. Materialele lor: rapoartele, informațiile, reportajele, interviurile, recenziile subliniază nu doar dimensiunea evenimentului, rangul său artistic, dar și caracterul său deosebit. Mulți dintre ei indică festivalul ca fiind un model european de eveniment cultural și colaborare partenerială. Toate informațiile media – din anul 1990 – sunt documentate de Centrul Regional de Cultură din Piła care a adunat peste 3500 de informații media din Polonia, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova, Serbia și Germania. Ca exemplu în anul 2019 s-au adunat 266 de informații media din toate țările.

Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" contribuie la instituirea și consolidarea cooperării transfrontaliere. Datorită festivalului se întreprind activități comune sistematice – regionale și internaționale – pentru conservarea folclorului bucovinean și promovarea ideii festivalului. Parteneri sunt instituții de cultură și autorități autoadministrative din Polonia, Ucraina, România și Ungaria. Ca efect al proiectelor de succes ale festivalului câteva orașe au semnat contracte de parteneriat, colaborarea lor se desfășoară până astăzi, ieșind din sfera festivalului bucovinean.

În fiecare an Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" este îmbogățit cu elemente educaționale, de cunoaștere, culturale. Printre altele, aceste elemente au fost: "Strada comună" ("Wspólna ulica"), Gusturile Bucovinei, obiceiuri de nuntă, Nopțile de Sânziene, Bucătăria bucovineană, Sărbătoarea mierii, Sărbătoarea Roadelor, Baluri bucovinene, Cultura urbană a Cernăuțiului, expoziții ale artiștilor populari, Sărbătoarea toamnei. Festivalul Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" reprezintă un spațiu pentru dezvoltare științifică și pentru promovarea științei. Chiar de la început este legat de acesta și ciclul de conferințe științifice internaționale, și de câțiva ani și Festivalul Bucovinean al Științei.

"Întâlniri Bucovinene" reprezintă un eveniment care într-un mod multidimensional are impact asupra integrării sociale, ajută la cunoașterea și înțelegerea culturii națiunii vecine. Este baza colaborării între reprezentanții diferitelor lumi social-culturale. Reprezintă un exemplu de coexistență a lumii culturii și a lumii științei. Inspiră spre reflecție și spre cercetări proprii, acționând nu doar asupra mediului bucovinean. Este o propunere pentru fiecare, indiferent de origine, vârstă sau locul de domiciliu etc. festivalul devine un spațiu în care se diminuează distanța socială și oamenii sunt "mai aproape unii de alții". Datorită evenimentelor culturale, științifice, precum și a inițiatorilor popular-științifici și a organizatorilor s-a reușit crearea unui eveniment internațional care unește cultura, știința și educația. Valoarea sa extrem de importantă este percepția pozitivă a publicului. Datorită acestei valori se poate spune că "Întâlniri Bucovinene" într-o manieră multidimensională mărește orizonturile cognitive ale participanților, contribuie la depășirea granițelor și la stabilirea unor prietenii reale.

Din cauza pandemiei de Covid-19 din Europa, deschiderea celui de-al XXXI-lea Festival Internațional de Folclor "Întâlniri Bucovinene" a avut loc pe 24 iunie 2020. Ansamblul "Jastrowiacy" din Jastrowie a intrepretat imnul bucovinenilor "Buki, moje buki". Pe o platformă specială s-au conectat toate ansamblurile, îmbrăcați în costumele populare, pregătiți pentru spectacolele de pe scenă. Directorul acestui festival, cel mai mare din Europa, Zbigniew Kowalski a spus: "Dragi Bucovineni. Aceasta nu este singura surpriză care a fost pregătită astăzi pentru dumneavoastră. Astăzi pe pagina https://bukowina.rck.pila.pl/ a apărut un material fotografic detaliat al ansamblurilor poloneze. Vă observ pe dumneavoastră și văd câți sunteți alături de noi conectați prin internet. Împreună vedem cât de mare este familia bucovineană, iar festivalul este așteptat de către toți bucovinenii. În ciuda granițelor, în ciuda diviziunilor, în ciuda obstacolelor deschidem simbolic prezentările noastre cu speranța că până la finalul anului vom putea cânta împreună. Îmi face deosebită plăcere să vă salut în acest moment simbolic".

Helena Krasowska,
Magdalena Pokrzyńska

Traducere: Iuliana Agneșca Dascălu