ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE 1990-2019

 

Participarea tuturor ansamblurilor din Republica Moldova la toate edițiile festivalului

nransamblulPL
Jastrowie, Piła
UAROHUSKMDPL
Dzierżoniów
PL
Lubań
DTOTAL
1 ALECU RUSSO.
Ansamblul folcloric al Liceului Teoretic.
Cojușna
- - - - - 2014 - - - 1
- - - - - 1 - - -
2 BOTNENII.
Ansamblul folcloric.
Bardar
2014 2015 2014, 2017 - - 2014, 2015 - - - 6
1 1 2 - - 2 - - -
3 CIMBRIȘOR.
Ansamblul folcloric.
Gălești
- - 2016 - - - - - - 1
- - 1 - - - - - -
4 CIMIȘARII.
Ansamblul folcloric.
Cimișlia
- - 2017 - - - - - - 1
- - 1 - - - - - -
5 CIUTURA.
Ansamblul folcloric.
Cetireni
- - - - - 2015 - - - 1
- - - - - 1 - - -
6 DATINA.
Ansamblul de dans popular.
Hîrbovăț
- - 2016 - - 2016 - - - 2
- - 1 - - 1 - - -
7 DOINIȚA.
Ansamblul folcloric.
Ghetlova
- - 2019 - - - - - - 1
- - 1 - - - - - -
8 FLOARE DE CIREȘ.
Formația folclorică.
Ruseștii Noi
2016 - 2015, 2019 - - 2014, 2015, 2016 - - - 6
1 - 2 - - 3 - - -
9 FRUNZE DE DOR.
Ansamblul folcloric.
Mereni
- - 2015 - - 2015, 2016 - - - 3
- - 1 - - 2 - - -
10 HORA - HORIȚA.
Ansamblul folcloric.
Chișinău
- - - - - 2015 - - - 1
- - - - - 1 - - -
11 ILINCUȚA.
Ansamblul folcloric.
Batîr
- - - - 2014 2014 - - - 2
- - - - 1 1 - - -
12 IZVORAȘ.
Ansamblul folcloric.
Satul Nou
- - - - 2015 2014, 2015 - - - 3
- - - - 1 2 - - -
13 LEGENDA SATULUI.
Ansamblul folcloric.
Mereni
- - 2014 - - - - - - 1
- - 1 - - - - - -
14 LOZIOARA.
Ansamblul folcloric.
Criuleni
- - - - - 2015 - - - 1
- - - - - 1 - - -
15 LOZIOARA.
Ansamblul folcloric.
Lozova
- - - - - 2015 - - - 1
- - - - - 1 - - -
16 MĂGDĂLENELE.
Ansamblul folcloric.
Măgdăcești
- - - 2014 - - - - - 1
- - - 1 - - - - -
17 OPINCUȚA.
Ansamblul folcloric.
Chișinău
- - - 2009, 2018 - - - - - 2
- - - 2 - - - - -
18 OPINCUȚELE.
Ansamblul folcloric.
Satul Nou
- - - - - 2016 2016 - - 2
- - - - - 1 1 - -
19 RĂZEȘII.
Ansamblul folcloric.
Isacova
- - - - - 2016 2016 - - 2
- - - - - 1 1 - -
20 RĂZEȘII.
Ansamblul folcloric.
Razeni
- - 2015 - - 2015 - - - 2
- - 1 - - 1 - - -
21 ROTUNDA.
Ansamblul folcloric.
Vorniceni
- - 2013 - - 2014 - - - 2
- - 1 - - 1 - - -
22 STEJĂREII.
Ansamblul folcloric.
Cimișlia
- 2016 2014 - - 2014 - - - 3
- 1 1 - - 1 - - -
23 STEJĂREII.
Ansamblul de dans popular.
Orhei
- - - - - 2016 - - - 1
- - - - - 1 - - -
24 STRĂMOȘII.
Ansamblul folcloric.
Micleușeni
- - - - - 2014, 2015 - - - 2
- - - - - 2 - - -
25 ȚĂRĂNCUȚA.
Ansamblul folcloric.
Bardar
2015 2014 2016, 2018 2014 - 2014, 2015 2015 - - 8
1 1 2 1 - 2 1 - -
26 ȚĂRĂNCUȚA.
Ansamblul folcloric.
Floriţoaia Veche
- - - - - 2015 - - - 1
- - - - - 1 - - -
27 VIIȘOARA.
Ansamblul folcloric.
Mileștii Mici
2014 - 2016 - - - - - - 2
1 - 1 - - - - - -
TOTAL 4 3 16 4 2 27 3 - - 59